Nová energie

Přehled

Nabíječka (hromada): kvůli vnitřnímu použití mnoha usměrňovačů v nabíječce, to znamená, že se v nabíječce používá mnoho třífázových usměrňovačů, což je druh vysoce výkonné elektronické nelineární zátěže pro napájení mřížka, která bude produkovat mnoho harmonických.Existence harmonických vede k vážnému zkreslení průběhů napětí a proudu v napájecím systému nabíjecí stanice, což výrazně zhoršuje kvalitu napájení.

Po použití aktivní filtrace (HYAPF) dokáže nejen zajistit, že harmonický proud distribuční soustavy výrazně poklesne, ale také může zlepšit účiník na místě.Za předpokladu dostatečné kapacity se THDi na místě sníží z 23 % na cca 5 % a zároveň může mít i funkci SVG.Bez ohledu na indukční jalový výkon nebo kapacitní jalový výkon lze kompenzovat a po filtraci se kvalita napájení výrazně zlepšila.

Odkaz na výkres schématu

1591170290342842

Případ zákazníka

1598581441253336