Veřejné budovy, školy, komerční prostory

Přehled

Typ zatížení:

Většina elektrických zařízení je nelineární zátěž. Spínané zdroje, počítače, tiskárny, kopírky, televize, výtahy, energeticky úsporná svítidla, UPS, klimatizace, LED displeje atd., které jsou hlavními harmonickými a jalovými zdroji energie v rozvodech el. systém komerční a veřejné vybavenosti.tato zařízení mají malou kapacitu, ale velké množství, to má velký vliv na kvalitu energie.Existuje mnoho jednofázových zařízení a jejich elektrické zatížení tvoří asi 70 % celkové kapacity.Použití jednofázového napájení způsobuje nevyváženou třífázovou distribuční zátěž, nadměrný proud v nulovém vedení a posun nulového bodu.Nelineární zátěže mají vysoký obsah harmonických složek a nízký účiník.

Přijaté řešení:

použití metody sériový reaktor + výkonový kondenzátor, která může potlačit vliv harmonických na výkonový kondenzátor a zlepšit životnost a spolehlivost produktu.Doporučuje se použít inteligentní kombinovaný antiharmonický nízkonapěťový kondenzátor (Řešení 1), podle kvality napájení konkrétních aplikačních scénářů s použitím aktivního filtru (APF)/statického jalového generátoru (SVG), kompenzace jalového výkonu a kvality napájení řízení bude lepší (Řešení 2).

Odkaz na výkres schématu

1591167733160120

Případ zákazníka

1598581338148528